© Copyright - LBC - Consult, - All Rights Reserved ®

Academy of Neuro Optometry - Akademiet for Neuro Optometri Akademiets hensigt er at flest mulige - og helst alle, som tilbyder synstræning, tager en kvalificeret efteruddannelse på dette felt, og efterfølgende lader sig eksaminere. I grunduddannelsen til optometrist undervises der meget begrænset i dette område. Kun ved at lade sig eksaminere sikre man overfor sig selv og andre, at man virkelig har den nødvendige viden og forståelse på det neuro optometriske område. Akademiet har til formål at sikre kurser og undervisning af faglig høj kvalitet, samt at tilbyde en omfattende eksamen hvor optometristen kan afprøve sin viden og forståelse. De optometrister som gennemgår denne proces kan benævne sig FANO. Optometrister med betegnelsen FANO har gennemgået en grundig efteruddannelse indenfor synstræning og neuro optometri, og har frivilligt gennemgået en meget omfattende certificeringsproces. Herudover forpligter de sig til løbende at følge kurser og seminarer, således at de til enhver tid opdaterer deres viden. Neuro optometri har meget at tilbyde ved samsynsproblemer, skelen og dovent øje. Men især indenfor indlæringsproblemer og rehabilitering efter hjerneskader kan neuro optometri være en uvurderlig hjælp. Synstræning brugt på den rigtige måde, kan lede til en væsentligt bedre funktion og livskvalitet. Omvendt kan syntræning brugt uden den nødvendige fagligt baggrund, i bedste fald være virkningsløs og i værste fald medføre meget unødvendig smerte og ubehag. Akademiet for neuro optometri opfordre derfor optometrister til at lade sig certificerer. Ligeledes anbefales vore patienter at bruge optometrister, som har gennemgået en frivillig certificeringsproces. Disse betegnes: Optometrist FANO eller Optometrist FCOVD Hvor finder jeg nærmeste FANO? Mail til akademiet!
 Jeg er optometrist og vil gerne vide mere om Akademiets certificeringsproces. Mail til akademiet!